Back to top

9. Ukulungisa Inkinga Yezidakamizwa

Izidakamizwa ezingekho emthethweni zibhidliza imindeni yethu futhi zibhubhisa umphakathi wethu. Lapho izidakamizwa ziba inkinga, ubugebengu obunjengokuntshontsha nokubulala buyanyuka. Sinendlela yokuyilungisa lento.

9. Ukulungisa Inkinga Yezidakamizwa