Back to top

10. Uklungisa Inhlalakahle

Le vidiyo yokugcina ochungechungeni lwethu cishe umqondo wethu obaluleke kakhulu ukulungisa izwe lethu. Njalo ngonyaka, inani labantu abangasebenzi likhula ngesivinini esisheshayo kunalabo abasebenza. Asikwazi ukukhokhela izibonelelo zomphakathi...

10. Uklungisa Inhlalakahle