Back to top

8. Ukushiywa Kwe-Matric

Yonke iminyaka, abafundi abadlula uhhafu wesigidi bayasiyeka isikole ngaphambi kokuthi babhale uMatric. Uhulumeni akasazi isizathu salokhu. Kulevidiyo sichaza isizathu, nokuthi siyilungisa kanjani lento.

8. Ukushiywa Kwe-Matric