Back to top

7. Ukuhlukumezeka Kwabantu Besifazane

Yonke iminyaka, uhulumeni wethu wenza umkhankaso we- “16 Days of Activism Against Women and Children”. Izigidi zemali ziyasetshenziswa kodwa izinga labesifazane kanye namantombazane abahlukunyezwayo, abadlwengulwayo nababulawayo liyakhula ngonyaka nonyaka. Sinexazululo langempela. Bheka ividiyo ukhombise nabanye.

7 Ukuhlukumezeka Kwabantu Besifazane