Back to top

5. Ukunyusa izinga lokuphoyisa

Sonke siyazi ukuthi lana eMzansi Afrika ubuphoyisa buyinkinga. Kodwa kukhona izinto ezincane esingaqala ukuzenza ukuze kubengcono. Njengamanye amacebo ethu, lena ilula futhi ayibizi lutho. Bheka ividiyo yethu, uzibonele ukuthi kwenziwa kanjani, uphinde ukhumbule ukukhombisa nabanye.

5. Ukunyusa izinga lokuphoyisa