Back to top

4. Ukunyusa Ezokuvakasha

Ividiyo yesine ibheka ukunyusa ezokuvakasha, kakhulukazi kwabantu abaseAfrica. Lento ilula, ivikelekile futhi ayibizi lutho. Buka ividiyo ukuze ubone ukuthi kwenziwa kanjani, uphinde ukhumbule ukukhombisa nabanye!

4. Ukunyusa Ezokuvakasha